Η διαδικασία της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Η διαδικασία της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης αποτελείται από τρία στάδια: Την Ωοληψία, την Σπερμοληψία και την Εμβρυομεταφορά.

Ωοληψία

Η διαδικασία της ωοληψίας περιλαμβάνει τη συλλογή των ωαρίων από τα ωοθυλάκια διακολπικά με συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο με τη βοήθεια μιας βελόνας που διαπερνά τα τοιχώματα του κόλπου και είναι πρακτικά ανώδυνη εφόσον γίνεται με χορήγηση ενδοφλέβιας αναλγησίας (μέθη). Διαρκεί περίπου 20-30 λεπτά. 

Σπερμοληψία

Μετά τη συλλογή των ωαρίων, ο σύντροφος της γυναίκας οδηγείται στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τη συλλογή του σπέρματος. Η καλύτερη μέθοδος είναι μέσω αυνανισμού. Είναι σημαντικό για το σκοπό αυτό να υπάρχει αποχή μεταξύ 2-7 ημέρες. 

Εμβρυομεταφορά

Στο τελικό αυτό στάδιο, τα πιο κατάλληλα έμβρυα επιλέγονται από τον εμβρυολόγο και τοποθετούνται μέσα σε ένα καθετήρα τον οποίο παραλαμβάνει ο ιατρός και τον εισάγει στην κοιλότητα της μήτρας όπου εναποθέτει τα έμβρυα. Η όλη διαδικασία είναι ανώδυνη και διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Συνίσταται να έρχεστε για την εμβρυομεταφορά με γεμάτη την κύστη σας επειδή βοηθά κατά τη διαδικασία του υπερηχογραφήματος και επίσης να μην φοράτε άρωμα γιατί είναι τοξικό για τα έμβρυα.

Η εθνική νομοθεσία ορίζει πως ο αριθμός των εμβρύων που μεταφέρονται κάθε φορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία για γυναίκες κάτω των 40 ετών και τα τέσσερα για γυναίκες άνω των 40 ετών. Αν κρίνεται σκόπιμο μπορούν να μεταφερθούν και λιγότερα έμβρυα (π.χ. γυναίκα μικρής ηλικίας), χωρίς να μειωθεί η πιθανότητα της επιτυχίας. 

Διεθνώς παρατηρείται η τάση για μείωση του αριθμού των μεταφερόμενων εμβρύων στο ένα (ειδικά στις Σκανδιναβικές χώρες και στη Μεγάλη Βρετανία), αφού η πολύδυμη κύηση θεωρείται πλέον παρενέργεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η μείωση του αριθμού των μεταφερόμενων εμβρύων, με παράλληλη αύξηση των ποσοστών κύησης μπορούν να επιτευχθούν με την καλλιέργεια και μεταφορά βλαστοκύστεων όποτε κρίνεται σκόπιμο.