Το IVF WITNESS στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση

To IVF WITNESS προσφέρει την απόλυτη βεβαιότητα στα ζευγάρια και στο εργαστηριακό προσωπικό ότι η ταυτοποίηση των γαμετών/ εμβρύων τους έχει πραγματοποιηθεί χωρίς σφάλματα καθόλη τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification – τεχνολογία ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων) “κλειδώνει” ουσιαστικά την ταυτότητα του ζευγαριού σε ότι αφορά το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα σε κάθε στάδιο του κύκλου. 

➤ Στο ξεκίνημα κάθε κύκλου εξωσωματικής γονομοποίησης, δίνεται στο ζευγάρι μια ταυτότητα που περιλαμβάνει μια μοναδική RFID ετικέτα/ chip. 

➤ Στη συνέχεια όλα τα τρυβλία και σωληνάκια που περιέχουν τα ωάρια ή το σπερματοζωάρια έχουν επίσης μια RFID ετικέτα/ chip σύμφωνα με την οποία η ταυτότητα του ζευγαριού εξακριβώνεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του κύκλου μέχρι την εμβρυομεταφορά. 

Με αυτό τον τρόπο το IVF WITNESS παρακολουθεί, ελέγχει και καταγράφει καθόλη τη διάρκεια αποτρέποντας σφάλματα ταυτοποίησης, όπως για παράδειγμα γαμέτες ή έμβρυα ενός ζευγαριού να μπερδευτούν με άλλα από διαφορετικό ζευγάρι. 

Η ανάγκη για το IVF WITNESS γεννήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία όπου σύμφωνα με τη νομοθεσία οι εμβρυολόγοι εκτός των συνηθισμένων τους καθηκόντων έχουν και την υποχρέωση να λειτουργούν και ως μάρτυρες κάθε εργαστηριακής διαδικασίας ώστε να αποφεύγονται τυχόν σφάλματα. 

Με την τεχνολογία του RFID η ανάγκη αυτή εξαλείφθηκε και το σύστημα αυτό από μόνο του όχι μόνο ελέγχει αλλά δεν αφήνει να γίνουν λάθη. 

➤ Αφού έχει γίνει η ταυτοποίηση του ζευγαριού, η κάρτα με το ενσωματωμένο chip τους ανήκει για τη διάρκεια του κύκλου, για την οποία και καθίστανται υπεύθυνοι. 

Την ημέρα της ωοληψίας, η γυναίκα δίνει την κάρτα στο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο την τοποθετεί στον ειδικό καρτοαναγνώστη που βρίσκεται στο χειρουργείο. 

Η ταυτότητα της γυναίκας αναγνωρίζεται αυτόματα από το σύστημα και παρουσιάζεται στην αντίστοιχη οθόνη στο χώρο εργασίας του εμβρυολόγου. 

Από το σημείο αυτό και έπειτα, όλα τα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή οι γαμέτες και τα έμβρυα του ζευγαριού είναι σημασμένα με το αποκλειστικά δικό τους chip.