Κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)

Η εφαρμογή της κλασικής εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) ενδείκνυται  στις περιπτώσεις που η υπογονιμότητα οφείλεται σε απόφραξη ή έλλειψη των σαλπίγγων, ενδομητρίωση, ήπια ολιγοζωοσπερμία, δυσλειτουργία των ωοθηκών και άγνωστη αιτία (unexplainedinfertility). 

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας περιλαμβάνει τη διακολπική λήψη των ωαρίων από τη γυναίκα (ωοληψία) και ακολούθως τη συλλογή σπέρματος από τον άνδρα. Μερικές ώρες μετά την ωοληψία, τα ωάρια τοποθετούνται μαζί με τα σπερματοζωάρια μέσα σε καλλιεργητικό υλικό, όπου επωάζονται για 18 ώρες περίπου. Η κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση θεωρείται ως η λιγότερο παρεμβατική μέθοδος, καθώς το πιο “ικανό” σπερματοζωάριο είναι αυτό που θα γονιμοποιήσει το ωάριο.