Ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίου/ Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σπερματοζωάρια αδυνατούν να γονιμοποιήσουν τα ωάρια με τη μέθοδο της κλασικής εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται όταν οι παράμετροι του σπέρματος (αριθμός, κινητικότητα, μορφολογία) είναι κάτω των φυσιολογικών ορίων.

Η μικρογονιμοποίηση είναι η μοναδική μέθοδος επιλογής σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης περιλαμβάνει την έγχυση ενός μοναδικού σπερματοζωαρίου στο εσωτερικό του ωαρίου με τη βοήθεια μίας πολύ λεπτής βελόνας. Η διαδικασία προϋποθέτει τη χρήση εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού από έμπειρο εμβρυολόγο. Η μέθοδος της μικρογονιμοποίησης δίνει τη δυνατότητα σε ζευγάρια, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ανδρικής υπογονιμότητας, να αποκτήσουν παιδί.