Καλλιέργεια ως το στάδιο της βλαστοκύστης

Η εξέλιξη των καλλιεργητικών υλικών καθώς και η βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, παρέχουν τη δυνατότητα καλλιέργειας των εμβρύων στο εργαστήριο, έως το στάδιο της βλαστοκύστης. Η βλαστοκύστη είναι το αναπτυξιακό στάδιο του εμβρύου, την 5η ή 6η ημέρα μετά τη γονιμοποίηση και αποτελείται από περίπου 100 κύτταρα.

Στο στάδιο αυτό παρατηρείται η διαφοροποίηση των κυττάρων του εμβρύου σε: α) μία εξωτερική στοιβάδα κυττάρων (τροφοβλάστη), από την οποία θα σχηματιστούν οι δομές του πλακούντα και β) σε μία εσωτερική στοιβάδα κυττάρων (εμβρυοβλάστη) από την οποία θα προκύψουν οι δομές του εμβρύου. 

Το ποσοστό επιτυχίας μετά από καλλιέργεια και εμβρυομεταφορά βλαστοκύστης είναι υψηλό. Εντούτοις, δεν ενδείκνυται η εφαρμογή της σε όλες τις περιπτώσεις καθώς δεν καταφέρνουν όλα τα έμβρυα να μεγαλώσουν έως το στάδιο αυτό. Ο θεράποντας ιατρός, σε συνεργασία με τον εμβρυολόγο, θα αξιολογήσουν τη δυναμική των εμβρύων τη δεύτερη ή τρίτη ημέρα μετά τη γονιμοποίηση για να σας κατευθύνουν ανάλογα.