Κρυοσυντήρηση σπέρματος – ορχικού ιστού

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος  πραγματοποιείται με την προσθήκη κρυοπροστατευτικού υγρού, που προστατεύει τις κυτταρικές δομές των σπερματοζωαρίων από το stress που προκαλείται λόγω της σταδιακής μείωσης της θερμοκρασίας.

Το δείγμα φυλάσσεται σε δοχεία υγρού αζώτου στους  -196°C, όπου μπορεί να διατηρηθεί θεωρητικά για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος συνίσταται σε άνδρες που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία/ακτινοθεραπεία πριν την τεκνοποίηση ή αδυνατούν να συλλέξουν σπέρμα την ημέρα της ωοληψίας (επαγγελματικοί / ψυχολογικοί λόγοι)  ή επιθυμούν να διαφυλάξουν την ικανότητά τους για τεκνοποίηση.

Σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας (απουσία σπερματοζωαρίων από την εκσπερμάτιση), η λήψη των σπερματοζωαρίων απαιτείται να γίνει απευθείας από την επιδιδυμίδα ή τον όρχι. Τα σπερματοζωάρια που απομονώνονται από την επιδιδυμίδα με μικροχειρουργική αναρρόφηση (MESA) ή από τον όρχι με βιοψία (TESΕ) κρυοσυντηρούνται μέχρι να χρησιμοποιηθούν για γονιμοποίηση. Η κρυοσυντήρηση σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται, προκειμένου να μην υποστεί ο σύζυγος εκ νέου υποβολή σε μικροχειρουργική επέμβαση για κάθε νέο κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης.