Παρένθετη μήτρα

Η παρένθετη μητρότητα (δανεική μήτρα) εφαρμόζεται σε ζευγάρια στα οποία οι γαμέτες είναι φυσιολογικοί αλλά η μήτρα δεν είναι λειτουργική ή η γυναίκα δεν μπορεί να κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους. 

Η βιολογική μητέρα είναι εκείνη που προσφέρει το ωάριο το οποίο γονιμοποιείται με το σπερματοζωάριο του συντρόφου μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ η παρένθετη μητέρα είναι εκείνη η οποία κυοφορεί το έμβρυο για χάρη του ζευγαριού.


Η κυοφορία εμβρύου ενός ζευγαριού από άλλη γυναίκα (παρένθετη) επιτρέπεται κατόπιν δικαστικής άδειας με την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγγραφη συναίνεση μεταξύ του ζευγαριού που επιθυμεί την δανεική μήτρα και της γυναίκας που δέχεται να κυοφορήσει (καθώς και του συζύγου της εφόσον είναι παντρεμένη), δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα. 

Οι ενδείξεις για τη χρήση παρένθετης μήτρας είναι οι ακόλουθες: 
• Συγγενής απουσία μήτρας (σύνδρομο Mayer-Rokitansky)
• Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας
• Πολλαπλά ινομυώματα της μήτρας
• Ορισμένες ιατρικές παθήσεις που αντενδείκνυνται για κυοφορία
• Περιπτώσεις πολλαπλών αποβολών