Σπερμοδιάγραμμα

Το σπερμοδιάγραμμα ή η ανάλυση σπέρματος περιλαμβάνει μια πλήρη ανάλυση των παραμέτρων του σπέρματος του άνδρα και συνήθως πραγματοποιείται κατά τη διερεύνηση της υπογονιμότητας του ζευγαριού. 

Οι παράμετροι που εξετάζονται σε ένα σπερμοδιάγραμμα είναι μόνο ορισμένοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος. Στο εργαστήριο ανδρολογίας εξετάζονται τα ακόλουθα:

  • Η εμφάνιση, η γλοιότητα και η ρευστοποίηση.
  • Καταγράφονται τυχόν συγκολλήσεις ή συσσωματώσεις που ενδέχεται να παρεμποδίζουν την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων.
  • Αξιολογείται το pH του δείγματος καθώς και η παρουσία άλλων τύπων κυττάρων (στρογγυλά) που σε αυξημένη συγκέντρωση ενδέχεται να είναι ένδειξη μόλυνσης.
  • Κατόπιν, γίνεται η ποσοτική εκτίμηση του δείγματος που περιλαμβάνει μετρήσεις του όγκου του δείγματος, τον αριθμό των σπερματοζωαρίων ανά κυβικό εκατοστό, την αξιολόγηση της κινητικότητας καθώς και την εκτίμηση της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων.
  • Αν κρίνεται απαραίτητο μπορεί να πραγματοποιηθεί και έλεγχος αντισπερματικών αντισωμάτων σε περιπτώσεις που παρατηρούνται συγκολλήσεις.
  • Επιπλέον, αν ζητηθεί ή κρίνεται απαραίτητο γίνεται και το τεστ ενεργοποίησης των σπερματοζωαρίων (Percoll test).
  • Επίσης όταν ζητείται από το θεράποντα ιατρό πραγματοποιείται και καλλιέργεια του δείγματος για χλαμύδια, αερόβιους και αναερόβιους μικροοργανισμούς και μυκόπλασμα/ ουρεόπλασμα.

Για τη συλλογή του δείγματος μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ενότητα σπερμοληψία. 

Όταν οι παράμετροι του σπέρματος είναι εκτός φυσιολογικών ορίων σύμφωνα με τις νέες τιμές αναφοράς που έχει εκδόσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) τότε το σπέρμα συγκαταλλέγεται σε διάφορες κατηγορίες, όπως: ασπερμία, υποσπερμία, αζωοσπερμία, ολιγοζωοσπερμία, ασθενοζωοσπερμία, και τερατοζωοσπερμία, αλλά και συνδυασμός αυτών των περιπτώσεων.