Η φαρμακευτική αγωγή στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Στην εξωσωματική γονιμοποίηση χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα φάρμακα προκειμένου να ανακτηθούν πολλά ωάρια και συνεπώς αρκετά έμβρυα από τα οποία θα μπορεί ο εμβρυολόγος να επιλέξει τα καλύτερα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια εγκυμοσύνη. Τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι:

Διαβάστε Περισσότερα


Τι είναι η Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF: In Vitro Fertilisation) είναι μέθοδος ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1978, και η οποία περιλαμβάνει τη γονιμοποίηση των ωαρίων της γυναίκας από τα σπερματοζωάρια του άντρα της έξω από το σώμα της γυναίκας, και συγκεκριμένα στο εργαστήριο.

Διαβάστε Περισσότερα